Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Gebiedsgericht SLIM

Looptijd: van 2021-07-01 tot 2023-12-31

Amsterdam wil een duurzame en circulaire stad zijn, voor nu én voor de generaties na ons. Een groene, gezonde, en welvarende stad voor iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. Amsterdam gunt de Amsterdammers een gezonde groene leefomgeving. Om dit te bereiken heeft Amsterdam de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 opgesteld waarbij speciaal voor de stad ontwikkelde uitwerking van het ‘donut model’ van de Britse econoom Kate Raworth een centrale rol spelen. De implementatie van de plannen is in sommige wijken – met name ontwikkelbuurten – een grotere uitdaging vanwege de grote hoeveelheid andere problematieken die in de wijk bij de mensen spelen. Een onderschatte kostenpost zijn de kosten om bewoners (kopers en huurders) in de meewerkstand te krijgen. In de visie van dit project staat de burger als eindgebruiker aan het roer in keuzemogelijkheden, zeggenschap en eigenaarschap. Anders gesteld zijn het niet bewoners die betrokken worden bij ‘beleid’, maar overheden, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties die dienstbaar worden aan de toekomstvisie van de wijkbewoners met betrekking tot hun wijk. Zij moeten de bewoners ondersteunen om daarin eigen kracht en organisatievermogen te ontwikkelen. Op deze manier werken we samen aan het behalen van de doelstellingen.
Het project ‘Gebiedsgericht SLIM‘ wil het consortium duurzame transitie in Gaasperdam realiseren door de essentiële en existentiële waarden van de bewoners en eigenaren centraal te stellen en te verbinden met de energietransitie en circulariteit. Alhoewel het project is gefocust op Gaasperdam, is het de uiteindelijke ambitie een blueprint te ontwikkelen van de aanpak die kan worden ingezet om soortgelijke uitdagingen in soortgelijke ontwikkelbuurten aan te pakken.
Binnen dit project ontvangen de volgende partijen subsidie: a) Coöperatie Energie Samen (penvoerder), b) Coöperatie Groene Hub, c) Hogeschool Utrecht, d) Gemeente Amsterdam, e) Corporatie Eigen Haard, f) Stichting Waternet, g) ESCom en h) KlimaatMissie. Deze partijen werken samen met een groot aantal andere organisaties die wel een bijdrage leveren aan het project, maar geen subsidieontvanger zijn. Dit zijn o.a. Alliander, CirC, AMS Institute, Samen Energie Neutraal, Firan, RUG, 02025, Woon!, Coöperatie Overstekend Wild. Het consortium is een juiste balans tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) die samenwerken aan deze grootstedelijke uitdaging. Binnen het project kennen we 4 werkpakketten:
1. Projectmanagement en disseminatie
2. Sociaal transitie arrangement
3. Democratisch transitiearrangement
4. Technisch transitiearrangement
Dit project sluit goed aan bij de doelstellingen van het REACT Amsterdam stedelijk breed – Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI gebieden (P6.SA.G1) onderdeel aangezien het een antwoord biedt op de uitdagingen in het vigerende beleid (Coalitieakkoord, Duurzaam herstelplan, Gebiedsplannen 2020 en Ontwikkelbuurten). Het project draagt bij aan A) een CO2 vrije gebouwde omgeving en F) Voldoende human capital voor de transities A t/m F. De prestatie indicatoren waaraan dit project een bijdrage levert zijn:
ID Indicator Streefwaarde project
CO02 Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt 6
CO06 Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt 5
2e Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie 1
2g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie 1
3.a Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid 1
3.b Aantal deelnemende bedrijven gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid. 11
6.b Aantal groene projecten gericht op verduurzaming 1

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen