Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Innovatiemotor Greenport Aalsmeer

Looptijd: van 2012-02-01 00:00:00 tot 2015-10-31 00:00:00
greenport Aalsmeer

Aanjagen baanbrekende innovaties in de sierteeltsector

Greenport Aalsmeer is ‘s werelds grootste handels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector, met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. Duizenden Nederlandse ondernemers kweken en verhandelen dagelijks bloemen en planten. Tegelijkertijd doen wetenschappers op universiteiten en kennisinstellingen onderzoek op topniveau. Om de koppositie in Aalsmeer te handhaven is voortdurende vernieuwing nodig. De Innovatiemotor is een project dat vanuit Greenport Aalsmeer is gestart om innovatieve ondernemers uit de sierteeltcluster te ondersteunen bij de uitwerking van hun baanbrekende vraagstukken. De vele samenwerkende partijen binnen de Innovatiemotor slaan een brug tussen bedrijfsleven, markt en wetenschap en zorgen dat kennis wordt omgezet in nieuwe business en meer economische kracht. De opgedane kennis wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt, zodat de hele sector hiermee zijn voordeel kan doen.

Kansen voor West heeft een aantal jaren financieel bijgedragen aan onder meer de begeleiding van circa 450 bedrijven via themabijeenkomsten, innovatiewerkgroepen, ‘innovatieklassen’ en individueel bij de ontwikkeling van de diverse product-, keten- en marktinnovaties. Daarbij werden ondernemers met een kennisvraag in contact gebracht met onderzoekers, marketeers en andere specialisten. Ook ging het EFRO-geld naar het Netwerk Flower Valley. Dit werkt actief aan een verdere kruisbestuiving binnen en buiten Greenport Aalsmeer, zoals het versterken van de relatie met andere greenports en met de stadsregio Amsterdam.
Een van de vele innovatieve successen binnen dit project was het in samenwerking met Wageningen UR vergroten van de kennis over kweektechnologie met verschillende kleuren en verhoudingen led-licht. Met name heeft dit de kwaliteit van violieren verbeterd.

Samenwerking tussen : Stichting Greenport Aalsmeer, Syntens, Kamer van Koophandel Amsterdam, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Hogeschool Inholland, Stichting Ontwikkelcentrum en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen