Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Samen Sterk aan het Werk 2014-2015

Looptijd: van 2014-01-17 00:00:00 tot 2015-07-16 00:00:00

Om te voorkomen dat jongeren door de crisis (langdurig) aan de kant komen te staan, werkt de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden volgens het regionale actieplan jeugdwerkloosheid ‘Samen Sterk aan het Werk’. De gemeenten in de regio zetten hiervoor verschillende instrumenten en trajecten in. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontvangt Utrecht subsidie om de doelen te kunnen verwezenlijken. Dit ESF-project vloeit rechtstreeks voort uit het actieplan. Gemeente Utrecht wil jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt en jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk, eventueel in combinatie met opleiding (leerwerkbaan). Door het verstrekken van loonkostensubsidies krijgen jongeren de mogelijkheid hun vakopleiding en/of startkwalificatie te behalen in een praktijkomgeving. En bovenal wil Utrecht de jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt. Van de 1639 deelnemers hebben 715 jongeren een baan, 210 deelnemers hebben een werkervaringsplaats, stage of traineebaan en 367 deelnemers volgen een opleiding. Voor de overige deelnemers is een basis gelegd voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen