Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Stimuleren van arbeidsmobiliteit 2014-2015

Looptijd: van 2014-01-28 00:00:00 tot 2015-04-27 00:00:00

De Skillsmanager Mobiel is een internettool dat werkgevers en werknemers in de motorvoertuigenbranche helpt hun vakmanschap ten volle te benutten. Men kan snel en eenvoudig bepalen welke kwaliteiten het bedrijf in huis heeft en welke competenties nodig zijn om bij te blijven. Dit project betreft een gezamenlijk initiatief van de opleiding & ontwikkelingsfondsen van de motorvoertuigen-, tweewieler- en de carrosseriebranche (OOC en OOMT) en wordt mede bekostigd met middelen uit het Europese Sociaal Fonds (ESF). De mogelijkheden van de Skillsmanager Mobiel zijn talrijk, bijvoorbeeld: Bedrijven kunnen de toekomstplannen voor het bedrijf toetsen. Nu hebben de medewerkers de kennis en de vaardigheden voor de huidige werkzaamheden. Maar de technologische ontwikkelingen gaan snel. Dus in hoeverre zijn de medewerkers klaar voor de toekomst? Bedrijven kunnen met de medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, volledig afgestemd op de hiaten in kennis en kunde of de individuele ontwikkelingswensen van de medewerker. Daarnaast geeft de skills manager antwoorden op vragen als: wat betekent het voor uw organisatie als een medewerker het bedrijf verlaat of met pensioen gaat? Welke kennis en kunde gaat dan verdwijnen? Is deze kennis en kunde geborgd? Een overzicht van de gevolgen geeft inzage in de verbeterpunten en (groei)mogelijkheden van de organisatie. Het instrument is nu gratis beschikbaar in een pilotfase voor de motorvoertuigenbranche, dus voor zowel de autoschadeherstelbedrijven als de garage- en dealerbedrijven. Na afloop van het project moeten werkgevers en werknemers zich bewust zijn van het belang van mobiliteit ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers nu en in de toekomst. Ze moeten actief aan de slag kunnen met het inzetten van de Skillsmanager Mobiel als instrument in het totale palet aan beschikbare HR-instrumenten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen