Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Sijmtronix naar een gezonde bedrijfsvoering

Looptijd: van 2012-01-02 00:00:00 tot 2012-07-02 00:00:00

Sijmtronix is een reparatiebedrijf van elektronische apparatuur. De markt voor reparaties staat onder druk door de steeds verdergaande prijserosie van elektronische apparatuur. Men kiest bij een lagere aanschafprijs van een product vaker voor het vervangen van een product, dan het te laten repareren. Daarnaast heeft Sijmtronix last van stijgende kosten welke niet of heel moeilijk doorberekend kunnen worden in de tarieven. Met hulp van ESF-subsidie onderzoekt Sijmtronix de gehele bedrijfsvoering. Op welke wijze en in welke productgroepen kan de omzet substantieel verhoogd worden? Op basis van de analyse van de kostenstructuur en de opbrengset van type werkzaamheden heeft Sijmtronix de organisatie aangepast naar een nieuwe werkwijze. De logistiek is aangepakt en software registreert alle werkzaamheden van de medewerkers. Sijmtronix kan nu betere beslissingen maken en de kosten zijn veel inzichtelijker.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen