Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Fysieke Digitale Delta

Looptijd: van 2013-02-01 00:00:00 tot 2015-02-01 00:00:00
Fysieke digitale delta

De watersector heeft veel baat bij slimme ICT-toepassingen. De waterbeheerders in Nederland investeren jaarlijks vele miljoenen euro’s op basis van gegevens, data en voortgebrachte informatie.

Het nationale programma Digitale Delta heeft de ambitie om een kwaliteitsslag te maken door betrouwbare data via een gezamenlijk open, schaalbaar en beheersbaar IT-platform beschikbaar te stellen. Daarbij gaat het om het centraal ontsluiten van data, die eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden, zodat toegepaste informatie ontstaat voor alle relevante publieke en private partijen.

Via dit IT-platform worden bestaande en nieuwe (open) data eenvoudiger en breder ontsloten en wordt het hergebruik van toepassingen, tools, modellen en algoritmen mogelijk gemaakt. Dit leidt tot efficiency- en kwaliteitsvoordelen voor de waterbeheerders en verlaagt de drempel voor onderzoekers en bedrijfsleven om nieuwe kennis toe te passen.

Kansen voor West droeg bij aan het deelproject ‘De Proeftuin Fysieke Digitale Delta’. Daarvoor richtte het Hoogheemraadschap van Delfland een proeftuin in, met vijf proefprojecten op het gebied van informatiemanagement, R&amp,D en innovatie. Vanuit ieder project werd de meerwaarde van het platform ervaren, zoals bij de showcase pilot ‘slim sturen op zoutintrusie’. Dankzij het platform konden in dit project bestaande databronnen en informatiesystemen met elkaar worden verbonden. Delfland kan nu op een eenvoudige manier diverse eigen data ontsluiten en beschikbaar stellen aan de buitenwereld. Bovendien kan sindsdien steeds beter tegemoet gekomen worden aan het toegenomen aantal verzoeken om informatie van buitenaf.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen