Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Vizier op Werk

Looptijd: van 12-12-2016 tot

Wat houdt jouw project in?
Interne verbinding tussen Sociaal en Fysiek domein
Door samenwerking tussen Economische Zaken, Sociale Zaken en de Buitendienst van gemeente Leeuwarden is VIZIER op Werk ontstaan. Samen wordt gewerkt aan het creëren van trajecten voor bijstandsgerechtigden. De kern van de aanpak ligt bij de vraag in de markt; bij de branches waar veel vacatures voor de doelgroep ontstaan. Samen met die branches zijn trajecten ontwikkeld. Startende met een analysefase gericht op het leren kennen van de deelnemer en het op peil krijgen van de algemene werknemersvaardigheden. Op locatie van de Buitendienst werken de deelnemers een aantal weken in bijvoorbeeld de bedrijfskantine, de houtwerkplaats, de receptie of de schoonmaak. Vervolgens kiest de deelnemer één van de kans sectoren en start de verdiepende fase bij een werkgever op locatie en ondersteund door een opleidingscomponent. Door de vraag op de arbeidsmarkt als uitgangspunt te nemen, is er voor iedere deelnemer concreet perspectief: een baan!


Op welke manier heeft de subsidie van het ESF bijgedragen aan het project?
Ruimte voor creativiteit Door ESF cofinanciering is gemeente Leeuwarden in staat VIZIER op Werk te ontwikkelen voor bijstandsgerechtigden met een middellange afstand tot de arbeidsmarkt. Dit was vanwege een dalend budget zonder “ESF-verdubbelaar” niet gelukt. Er was ruimte ontstaan om tijd en energie te steken in nieuwe samenwerkingsverbanden en grotere aantallen bijstandsgerechtigden met een middellange afstand tot de arbeidsmarkt een traject op maat te bieden in een kanssector (Groen, Horeca, Facilitair, Zorg, Infra, Metaal, Bouw). Het is fantastisch om te zien dat door interne en externe samenwerking 1 + 1 echt 3 wordt. Zonder die ruimte vermindert de creativiteit waardoor ogenschijnlijk voor de hand liggende kansen en mogelijkheden niet opgepakt worden. Een voorbeeld is de keuze van de Buitendienst om onderhoudswerkzaamheden van een begraafplaats niet langer uit te besteden. Het budget, aangevuld met ESF, is ingezet op een goede voorman en een coach ten behoeve van het begeleiden van bijstandsgerechtigden.


Waarom verdient jouw project de ESF award 2018?
Wij zijn ‘grutsk’
‘VIZIER op Werk’ heeft nu al een uitstroompercentage boven de 50% en daar zijn we behoorlijk ‘grutsk’ op (Fries voor trots). Vooral ook vanwege de gevarieerde en complexe achtergrond van de deelnemers. Een ander mooi resultaat zijn de gerealiseerde interne en externe samenwerkingsverbanden met alle kanssectoren in onze regio. Iedereen pakt zijn verantwoordelijkheid. Maar veel belangrijker nog zijn de positieve reacties van de deelnemers. Mensen ervaren veel werkplezier en stralen dit uit.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen