Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

EVF

Het Europees Visserijfonds (EVF) had als belangrijkste doelstelling het verlenen van financiële steun aan de Europese visserijsector in de periode 2007-2013. EVF is de opvolger van FIOV geweest.

Uit het EVF werd financiële steun verleend om de toepassing van de hervorming van 2002 van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te vergemakkelijken en om de herstructureringen die het gevolg zijn van de evolutie van de sector te ondersteunen.

Het fonds had de volgende doelstellingen:

 • Het voortbestaan van de visserijactiviteiten en de duurzame exploitatie van de visbestanden te waarborgen;
 • De druk op de visbestanden te verminderen door de capaciteit van de communautaire visserijvloot af te stemmen op de beschikbare hulpbronnen;
 • De duurzame ontwikkeling van de visserij in de binnenwateren te bevorderen;
 • De ontwikkeling van economisch rendabele ondernemingen in de visserijsector te ondersteunen en het concurrentievermogen van de structuren voor de exploitatie van de hulpbronnen te vergroten;
 • Het milieu in stand te houden en de aquatische hulpbronnen te beschermen;
 • De duurzame ontwikkeling aan te moedigen en de levensomstandigheden te verbeteren in de gebieden met activiteiten in de visserijsector;
 • De gelijkheid van mannen en vrouwen in de visserijsector te bevorderen.

 

Prioriteiten

Het EVF voorzag in vijf prioritaire zwaartepunten:

 • Maatregelen voor de aanpassing van de communautaire visserijvloot;
 • Aquacultuur, binnenvisserij, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten;
 • Maatregelen van gemeenschappelijk belang;
 • Duurzame ontwikkeling van de visserijgebieden;
 • Technische bijstand.

 

In 2014 is het EVF vervangen door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Projecten van dit fonds

Wist je dat?

In heel Europa werken er 350.000 mensen in de visserijsector.

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie.

Er was in Europa 2,9 miljard bedoeld voor gebieden met een achterstand (convergentiegebieden) en 933 miljoen euro voor andere gebieden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

Raak geïnspireerd Bekijk de fondsen